Skip to main content

Sailkapena

Bilatu
Izena Sort descending Aldaerak Zenbat dokumentu
1.- GOBERNUA 0
1.01.- Erakundearen eraketa 0
1.01.01.- Eraketa dokumentuak 2
1.01.02.- Marka erregistratzeko espedienteak 2
1.01.03.- Elkarteen erregistroetan inskribatzeko espedienteak 1
1.02.- Aginte organuak 0
1.02.01.- Batzar orokorrak 0
1.02.01.01.- Batzarrak ospatzeko espedienteak 15
1.02.01.02.- Batzarren akta liburuak 36
1.02.02.- Zuzendaritza 0
1.02.02.01.- Zuzendaritza batzarrak ospatzeko espedienteak 1
1.02.02.02.- Zuzendaritza batzarren akta liburuak 0
1.02.02.03.- Zuzendaritzaren tramite legalak 4
1.02.02.04.- Zuzendaritza taldea eratzea 1
1.02.03.- Komisioak 0
1.02.03.01.- Komisio berriak eratzeko espedienteak 2
1.02.03.02.- Komisioak kentzeko espedienteak 1
1.02.03.03.- Komisioen zuzendaritza taldea eratzea 4
1.02.04.- Ez-ohiko batzarra 2
1.03.- Estatutu eta araudiak 0
1.03.01.- Estatutuak onartzeko espedienteak 2
1.03.02.- Estatutuak aldatzeko espedienteak 12
1.03.03.- Araudiak onartzeko espedienteak 5
1.04.- Protokoloa 0
1.04.01.- Bisita liburua 0
1.04.02.- Ohorezko bazkide izendatzeko espedienteak 5
1.05.- Hitzarmenak 0
1.05.01.- Beste erakundeekin elkarlanerako sinatutako hitzarmenak 53
1.06.- Hauteskundeak 0
1.06.01.- Hauteskundeen espedienteak 4
1.07.- Planak eta memoriak 0
1.07.01.- Plan orokorrak onartzeko espedienteak 60
1.07.02.- Urteko memoriak 85
2.- BARNE KUDEAKETA 0
2.01.- Ekonomikoa 0
2.01.01.- Aurrekontuak 0
2.01.01.01.- Urteko aurrekontu orokorra onartzea 33
2.01.01.02.- Urteko aurrekontuaren kitapena 4
2.01.02.- Ordainketak eta diru sarrerak 0
2.01.02.01.- Bazkideei kobratzeko espedienteak 10
2.01.02.02.- Dirulaguntza espedienteak 124
2.01.02.03.- Zergen ordainketak 19
2.01.02.04.- Fakturen ordainketak 57
2.01.02.05.- Fakturak kobratzea 1
2.01.03.- Diruzaintza 0
2.01.03.01.- Balantzeak 56
2.01.03.02.- Gordailu kontratuak 1
2.01.03.03.- Liburu Nagusiak 3
2.01.03.04.- Estraktuak 11
2.02.- Pertsonala 0

Babesleak